×

દીયોદર વિષે

દિયોદર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંક- ૨૪-૦૫ રેખાંશ- ૭૨-૪૫ છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૪૪.૮ ટકા છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, જુવાર, મગ, અડદ, ચોખા, ગુવાળ, દિવેલા, રાઇ, ઘઉ, કપાસ છે. પ્રાણીઓમાં ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘેટા, બકરાં, ઉંટ, ઘોડો, ગધેડો, મરધા, સસલા, કુંતરા, રોજ જોવા મળે છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

દીયોદર વિષે

દિયોદર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્‍થાન અક્ષાંક- ૨૪-૦૫ રેખાંશ- ૭૨-૪૫ છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૪૪.૮ ટકા છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, જુવાર, મગ, અડદ, ચોખા, ગુવાળ, દિવેલા, રાઇ, ઘઉ, કપાસ છે. પ્રાણીઓમાં ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘેટા, બકરાં, ઉંટ, ઘોડો, ગધેડો, મરધા, સસલા, કુંતરા, રોજ જોવા મળે છે.

Read More
૭૧
૧૬૩૦૦૭
૫૫

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો